Basofile granulocytter, type granulocytter med grove korn i cytoplasma som farges blåsvarte med basiske fargestoffer. De er aktive i betennelsesreaksjoner og i immunforsvaret og deltar sammen med eosinofile granulocytter ved akutte og kroniske allergiske tilstander. Finnes i økt mengde i blodet ved myeloproliferative sykdommer.