Biguanider, medikamenter som benyttes i behandling av type 2-diabetes. I Norge anvendes kun metformin som øker glykolysen og opptaket av glukose i muskulatur, samtidig som glukosefrigjøringen fra leveren reduseres.