Bittermidler, en gruppe legemidler som inneholder bitterstoffer. Har vært anvendt som appetittvekkende midler.