Blandet affektiv episode, sykdomsform ved bipolar lidelse som er kjennetegnet ved at personen er deprimert samtidig som han også har maniske sykdomstegn som for eksempel økt virketrang eller økt seksuell lyst. Blandede affektive episoder sees ikke sjelden hos menn som kan bli utagerende og aggressive, eller seksuelt ukritiske, som ledd i en pågående, alvorlig depresjon.