Blefarospasme, krampaktig gjenkniping av øyet, vanligst reflektorisk ved irritasjon av øyet, f.eks. i forbindelse med fremmedlegeme, sveiseblink eller betennelsestilstander i øyet. Tilstanden kan også opptre uten åpenbar årsak (essensiell blefarospasme). Blefarospasmen er da vanligvis dobbeltsidig, og en del pasienter kan ha nytte av regelmessige injeksjoner av botulinumtoksin i øyelokksmuskelen.