Sveiseblink, skade av det overflatiske cellelaget på øyets hornhinne og bindehinne forårsaket av ultrafiolett stråling, f.eks. fra sveising. Se også snøblindhet.