Sveiseblink er skade av det overfladiske cellelaget på øyets hornhinne (cornea) og bindehinne (sclera) forårsaket av ultrafiolett stråling, for eksempel fra sveising. Se også snøblindhet og sveising – helseskader.