Bloderstatning, spesielt sammensatt væske som kan settes inn i blodåresystemet for å erstatte noe av organismens blod etter f.eks. et blodtap. En slik bloderstatning må ha en del egenskaper felles med blodplasma: den må ha samme surhetsgrad som blod, må ikke irritere eller utløse immunreaksjoner fra organismens side og må være i balanse med blod og vevsvæske hva innhold av ioner og salter angår. Noen av de mest brukte bloderstatninger har som hovedbestanddel oppløste, store karbohydratmolekyler, såkalte dekstraner, som kan holdes på plass i åresystemet i mange timer. Slike og andre bloderstatninger er mer holdbare enn lagret blod og er til stor hjelp ved behandling av skader, ved kirurgiske inngrep o.l.