Blodstase, opphoping av blod i vev, oftest relatert til en betennelse.