Blodstase er opphoping av blod i vev. Blodstase ses oftest i sammenheng med en betennelse.