Bombekalorimetri, metode for å måle bruttoenergiinnholdet (også kalt brennverdien) av matvarer. Energien måles som varme når næringsstoffene og andre brennbare stoffer i maten forbrenner. Et apparat kalt bombekalorimeter, benyttes.