Brankialcyste, væskefylt hulrom som er rest etter fosterlivets gjellefurer. Vanligst foran eller under øvre del av store skrå halsmuskel (musculus sternocleidomastoideus). Kommer ofte til syne hos unge voksne i forbindelse med svelgbetennelse (tonsillitt). Behandlingen er kirurgisk fjernelse.