Brannstifter, person som gjentatte ganger forsøker å utføre eller utfører ildspåsettelser på eiendom eller andre gjenstander. Pyromanen har ikke noe klart motiv i form av hevnønsker, økonomisk vinning eller politisk ekstremisme, men opplever en sykelig spenningsøkning forut for brannstiftelsen som i sin tur demper spenningen og gir indre ro. Pyroman atferd som ikke forekommer som ledd i en annen psykisk lidelse, kalles pyromani og regnes som en impulsforstyrrelse.