Bubon, betennelsesaktig svulst av lymfekjertlene i lysken. Ordet er idag lite brukt men ble særlig brukt om kjertelsvulst ved kjønnssykdommer, typisk for eksempel ved ulcus molle (bløt sjanker). Kjertelen bløtes ofte opp så det dannes en byll.