Caissonsykdom er det samme som trykkfallsyke, det vil si sykdomsbilder som kan oppstå når kroppen utsettes for fall i det omgivende trykket. Se også dykkersyke.