Akuttmedisin

Akutt, plutselig, brukt om sykdom som begynner brått og utvikler seg raskt. Akutt brukes også for å betegne sykdommer som går fort over igjen.Eksempel: akutt abdomen (samlebegrep på smerter som oppstår plutselig og tilskrives å være fra mageregionen).Dersom sykdommen utvikler seg svært hurtig, kalles den perakutt. Motsatt: kronisk. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Trond Nordseth

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Line Marie Berteussen

Inneholder 56 artikler: