Celleteller, apparat til telling av blodceller. I løpet av sekunder kan en celleteller kvantitere røde celler, hvite celler og blodplater i en blodprøve, og videre uttrykke undergrupper av hvite blodceller i prosent eller absolutt antall av hver type. Se differensialtelling.