Differensialtelling av blodutstryk, mikroskopisk undersøkelse av et farget blodutstryk der man bestemmer den prosentmessige fordelingen av de forskjellige typene av kjerneholdige celler i blodet. Dette gjøres i dag oftest automatisert med større eller mindre celletellingsmaskiner. Disse gir mye større nøyaktighet enn manuell telling.