Chorda dorsalis, ryggstreng, egentlig det primitive akseskjelettet hos visse dyr (dyrerekken Chordata, f.eks. lansettfisk). Hos mennesket utvikler den seg fra fosterets mesodermale celler, men degenererer og erstattes av elementer i ryggsøylen. Mellomvirvelskivenes nucleus pulposus kan anses som en rest av ryggstrengen.