Clumsy child-syndrom, kjennetegn ved en svikt i utviklingen av motorisk koordinasjon. Svikten kan ikke forklares ut fra en generell psykisk utviklingshemning eller en spesifikk, medfødt eller ervervet, nevrologisk lidelse alene. Årsaken er et umodent nervesystem. Clumsy child-syndrom klassifiseres i ICD-10 som en spesifikk utviklingsforstyrrelse av motoriske ferdigheter.