Utviklingsforstyrrelser

Utviklingsforstyrrelse, fellesbetegnelse for tilstander som medfører at et barns utvikling forsinkes eller hemmes. Fellestrekk ved tilstandene er debut i barndommen, mangelfull eller forsinket utvikling av funksjoner knyttet til den biologiske modningen av sentralnervesystemet og et jevnt forløp som ikke innebærer remisjoner (bedring) eller tilbakefall. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Utviklingsforstyrrelser

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 19 artikler: