Utviklingsforstyrrelse er en fellesbetegnelse for tilstander som medfører at et barns utvikling forsinkes eller hemmes. ICD-10 beskriver følgende fellestrekk: Alltid debut i barndommen. Mangelfull eller forsinket utvikling av funksjoner knyttet til den biologiske modningen av sentralnervesystemet. Hele artikkelen