Cytarabin, legemiddel som hemmer celledeling (antimetabolitt), se cytostatika.