Dakryocystografi, røntgenundersøkelse av tåresekk og tåreveier. Undersøkelsen utføres ved at kontrastmiddel injiseres inn i tåreveiene via øyelokkenes tårepunkter. Tåreveiene og tåresekken avbildes røntgenologisk for å påvise eventuell passasjehindring.