Decerebrering, skade av hjernen med sterk nedsettelse eller fullstendig tap av forhjernens funksjon.