Dekstrokardi er en medfødt tilstand der organene i brysthulen er speilvendt, med hjertet til høyre. Dette har ingen fysiologiske konsekvenser, men kan være viktig å vite om.