Dextroposisjon, anatomisk betegnelse på et organs høyresidige leie i kroppen. Eks.: Dextroposisjon av livmoren, dersom den er forskjøvet over mot høyre (pga. en svulst eller lignende). Motsatt: sinistroposisjon.