Dextroposisjon er den anatomiske betegnelsee på at et organ befinner seg på høyre side av kroppen. For eksempel kan livmoren være forskjøvet over mot høyre på grunn av en svulst eller lignende. Motsatt: sinistroposisjon.