Sinistroposisjon er en anatomisk betegnelse på at et organ ligger forskjøvet mot venstre. Det brukes spesielt om livmoren, hvor en oppfylning i bukhulen (se buken) kan forskyve den mot én side. Motsatt: dextroposisjon.