Diatese, medfødt tilbøyelighet hos en person til å utvikle visse symptomer eller sykdommer. Uttrykket brukes lite, men en sier fortsatt ofte hemoragisk diatese om blødningstendens.