Diffusjonskapasitet, betegnelse som brukes om lungenes evne til å transportere en gass fra luftfasen i alveolene over i blodet. Diffusjonskapasiteten vil være nedsatt dersom alveoleveggene er fortykkede, slik som ved lungefibrose, og dersom blodårenes kapillarnett er redusert, slik som ved emfysem. Inhalasjon av karbonmonoksid (CO) brukes for å bestemme diffusjonskapasiteten (transferfaktor for CO, TLCO).