kols

Kols består av to sykdommer: kronisk bronkitt og emfysem. Ved kronisk bronkitt er det en vedvarende betennelse i bronkiene. Ved emfysem er er veggene mellom alveolene ødelagt.

kols
Av /Shutterstock.

Emfysem er en kronisk lungesykdom som kjennetegnes av at veggene i alveolene ødelegges. Alveolene er de minste og mest perifere enhetene i lungene, hvor oksygenet fra lufta tas opp i blodet og deretter distribueres til alle kroppens organer.

Faktaboks

Uttale
emfysˈem
Etymologi
av gresk emfysema, ‘oppblåsing’

Den vanligste årsaken til emfysem er røyking. Pasienter med emfysem plages først og fremst av tung pust. Diagnosen stilles ved hjelp av legeundersøkelse og lungefunksjonsprøver. Emfysem er en del av sykdomsbildet ved kols.

Emfysem kan ikke kureres. En viktig del av behandlingen er røykeavvenning. Mange kan også ha nytte av medisiner, tilsvarende de som brukes mot astma.

Årsaker

Emfysem

Emfysem. Mikroskopibilder av snittflate fra lungene. Til høyre: Normalt lungevev. Til venstre: Lungevev fra en pasient med emfysem sett gjennom mikroskop. I emfysemlungen ser man store, utvidede alveoler som følge av svinn av alveolvegger og redusert elastisitet i lungevevet.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Røyking

Den vanligste årsaken til emfysem er røyking. Røyking fører til:

Emfysem medfører altså en ubalanse i forholdet mellom proteinnedbrytende enzymer og lungenes forsvar mot disse enzymene. Denne ubalansen er trolig vesentlig for emfysemutviklingen.

Alfa-1-antitrypsin

Emfysem kan være arvelig betinget med medfødt mangel på alfa-1-antitrypsin. Denne mangeltilstanden fører til at proteinnedbrytende enzymer, som elastase fra hvite blodceller, får friere spillerom til å ødelegge det elastiske vevet i lungene. Arvelig mangel på alfa-1-antitrypsin er sjelden.

Sykdomsmekanisme

Ved emfysem blir veggene mellom alveolene brutt ned av proteinnedbrytende enzymer og antallet alveoler redusert. Dermed reduseres den samlede overflaten for utveksling av gasser mellom luften i alveolene og blodet som strømmer gjennom de små blodårene i alveoleveggen (kapillarer). Dette kan føre til for lavt oksygeninnhold i blodet, og i alvorlige tilfeller, også til økt mengde karbondioksid i blodet. I områder av lungen der mange alveolevegger er ødelagt, kan det oppstå større hulrom i lungevevet, såkalte emfysembullae.

Ved emfysem reduseres også lungenes elastiske egenskaper ved at de proteinnedbrytende enzymene ødelegger elastiske fibre i lungevevet. Dette fører til at de minste luftveiene (bronkiolene) klapper sammen og hindrer luftstrømmen når pasienten puster ut.

Emfysem inngår som en komponent i kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Symptomer

Pasienter med emfysem plages av tung pust (dyspné). Til å begynne med opptrer pustevanskene bare ved fysiske anstrengelser, men senere får mange også pusteproblemer i hvile.

Personer med emfysem får ofte en økt diameter av brystkassen, og de kan få blåfargede lepper, fingre og øreflipper på grunn av mangel på oksygen i blodet (cyanose). Pasientene har også økt sjanse for å få pneumothorax, siden emfysembullae som ligger ut mot lungens overflate har lettere for å briste, enn normalt lungevev.

Ved langtkommet emfysem kan pasientene utvikle høyresidig hjertesvikt (cor pulmonale) med blant annet væskeopphopning i beina (ødem).

Diagnose

Spirometriundersøkelse
En mann utfører en lungefunksjonsprøve, eller spirometri. Han får klype på nesen og skal fylle lungene alt han klarer før han blåser alt ut igjen inn i munnstykket, over flere sekunder. Munnstykket er koblet til en avleser som tegner kurver over volumene og strømningshastigheten legen er interessert i å undersøke.
Av /Shutterstock.
CT av lungene
CT-bilder av lungene, der man ser et tverrsnitt av personene med høyre lunge til venstre på bildene og venstre lunge til høyre. Venstre bilde: Lungefrisk person med normalt CT-bilde. Høyre bilde: Pasient med emfysem, der pilene viser større luftfylte rom (bullae) der alveoleveggene er ødelagt.
CT av lungene
Av /Radiopaedia.
Lisens: CC BY NC SA 4.0

Diagnosen stilles ved hjelp av klinisk undersøkelse og lungefunksjonsprøver (spirometri). Med lungefunksjonsprøver finner legen som regel nedsatt hastighet på luftstrømmen ved kraftig utpusting. Ved mer avanserte lungefunksjonsundersøkelser vil man finne økt residualvolum (den mengden luft som blir igjen i lungene etter maksimal utpusting) og redusert diffusjonskapasitet for oksygen fra alveolene over i blodet (på grunn av redusert areal for gassutveksling).

Røntgenbilde av lungene viser ofte at mellomgulvet er avflatet, at hjerteskyggen er mindre, og at lungene virker hyperinflaterte, det vil si at de inneholder mer luft enn normalt. Man ikke kan stille diagnosen emfysem bare på bakgrunn av et vanlig røntgenbilde.

Ved CT-bilde av lungene kan man lettere se om emfysemforandringene er jevnt utbredt i begge lungene eller bare lokalisert til enkelte avsnitt av lungene. Det finnes også metoder for å tallfeste graden av emfysem ved hjelp av CT.

Behandling

Man kan ikke kureres for emfysem, men det er svært viktig at emfysempasienter slutter å røyke, i og med at sykdommen utvikler seg raskere hvis man røyker.

Legemidler

Mange emfysempasienter har en viss «astmatisk komponent» i sin sykdom, det vil si at innsnevringene av bronkiene/bronkiolene kan bedres noe ved bruk av inhalsjonsmedisiner (bronkodilatatorer).

Emfysem på bakgrunn av arvelig mangel på alfa-1-antitrypsin har man forsøkt å behandle ved å tilføre alfa-1-antitrypsin, enten intravenøst eller via inhalasjon. På grunn av mangelfull dokumentasjon på effekten av denne behandlingen, brukes den i svært liten grad i Norge.

Oksygentilførsel

Oksygenbehandling
Ved emfysem kan det være aktuelt å gi ekstra tilførsel av oksygen gjennom nesegrime.
Oksygenbehandling
Av /Shutterstock.

Pasienter med svært lavt oksygeninnhold i blodet kan behandles med tilførsel av oksygen hjemme. Dette kan gi forlenget levetid, men da må oksygenbehandlingen brukes størsteparten av døgnet.

Kirurgi

Ved langtkommet emfysem kan det i enkelte tilfeller være aktuelt med lungetransplantasjon. Kirurgisk fjerning av de delene av lungen med mest uttalte emfysemforandringer kan hos spesielt egnede pasienter også være et alternativ.

Hos enkelte pasienter kan det være aktuelt å få deler av lungen der emfysemet er mest uttalt til å klappe sammen ved å sette inn en enveisventiler i bronkiene som leder luft til disse områdene. Når de «sykeste» delene av lungen er klappet sammen, vil de lungeavsnittene som inneholder mer normalt lungevev få bedre plass til å ekspandere.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (5)

skrev terje tollefsen

Tidligere har jeg fått vite at også anvendelse av blåseinstrumenter og
utøvelse av glassblåsningsvirksomhet kan disponere for emfysem. Er dette en foreldet oppfatning?

Terje Tollefsen

skrev Ole Henning Skjønsberg

Hei,
Det foreligger meg bekjent ingen god dokumentasjon på at disse aktivitetene fører til utvikling av emfysem i lungene.

Hilsen Ole Henning Skjønsberg

skrev Sølvi Berget

Ole Henning Skjønsberg.
Det jeg lurer på er.. hva er grunnen til at det ikke pr nå ikke er forsket på en egen medisin til de som sliter veldig med emfysem og pust. Skulle gjerne ønske at det fantes og at det kunne kombineres med kols og astma . Det virker som om det blir flere og flere av oss med kols, astma og emfysem. Dette sliter veldig for oss/ meg i det daglige liv.

svarte Ole Henning Skjønsberg

Hei,

Det er forsket mye på forebygging av emfysem, men når sykdommen først er utviklet, har det vist seg vanskelig å reversere emfysemforandringene. Emfysemforandringene i lungevevet er det dessverre vanskelige å påvirke med medisiner.

Hilsen Ole Henning Skjønsberg

svarte Sølvi Berget

Tusen takk for svar. Er klar over at den ikke er reversibel , men at det hadde vært noe som hadde lindret/ mildnet litt på den kortpust heten som de fleste av oss med emfysemen sliter med. Det hadde hjulpet veldig i det daglige .
På forhånd takk. Hilsen Sølvi Berget

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg