Doxorubicin er et cytostatisk antibiotikum av antracyklin-gruppen. Brukes i behandlingen av flere kreftformer.