Dråper, flytende legemidler som i alminnelighet tas dråpevis.