Dråpesmitte, overføring av smittestoff med dråper som slynges ut med luften som pustes ut av hostende, nysende pasienter og fra pasienter som snakker. De minste dråpene kan tørke inn så fort at de blir svevende i luften i lang tid som usynlige små partikler som inneholder smittestoff (oftest bakterier eller virus). Slik spres blant annet luftveisinfeksjoner. Ulike smittestoffer har ulik evne til å overleve i slike dråper. Noen kan overleve så lenge at de kan virvles opp i aktiv form fra gulv, sengetøy etc.