Duodenoskopi, endoskopisk undersøkelse av tolvfingertarmen. Se også gastroduodenoskopi.