Dysenteri, fellesbetegnelse for alvorlige tarminfeksjoner forårsaket bakterier, oftest Shigella-bakterier, se shigellose, eller av amøben Entamoeba histolytica, se amøbedysenteri.