Shigellose, infeksjon med Shigella- bakterier.

Shigella dysenteriae er den farligste av de fire shigellaartene, og viktig årsak til dysenteri i u-land, hvor særlig barn rammes. Shigella sonnei og Shigella flexneri, som vanligvis gir mindre farlig sykdom, har gjennom mange år vært de dominerende artene i Norge.

I 2004 ble det meldt 149 tilfeller av shigellose til Folkehelseinstituttet (MSIS). Antall meldte tilfeller har ligget på dette nivået gjennom mange år. Om lag 2/3 har gjennom de senere år ervervet infeksjonen i Afrika og Asia, mens 10–15 % har angitt Norge som smittested.

Smittekilden er alltid pasienters avføring, og det skal få bakterier til for å gi sykdom.

Sykdomsbildet som vanligvis er akutt, har diaré som dominerende symptom. Tarmtømmingene er ofte meget hyppige. Det er ikke sjelden blod og puss i avføringen. I tillegg har pasienten ofte feber og smerter i magen og særlig i endetarmsregionen. Shigellabakteriene kommer sjelden over i blodet.

Man kan få mistanke om shigellose ut fra det kliniske bildet, men definitiv diagnose kan man få kun ved å dyrke avføringen.

Rikelig væsketilførsel er viktig i behandlingen. De fleste pasienter får antibiotikabehandling, men indikasjonen bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Spesielle regler gjelder for ansatte i næringsmiddelindustrien og i helsevesenet om oppfølging og kontroll etter gjennomgått shigellose.

Det finnes ingen vaksine. I og med at de fleste som pådrar seg shigellose smittes i utlandet, er det viktig at turister og andre som oppholder seg i områder med dårlige hygieniske forhold ivaretar nødvendige hygieniske forholdsregler mot smitte.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.