Dysostosis craniofacialis, meget sjelden, antagelig recessivt nedarvet tilstand med for tidlig lukning av visse sømmer i bakhodet. Bakhodet er oftest flatt, og pannen fremstående. Kramper og forsinket utvikling kan forekomme.