Ekssudat, utsiving av væske og fargeløse blodceller fra blodårene danner ekssudat. Forekommer ved betennelse. Puss er et ekssudat. Se også transsudat.