Ektoparasitt, parasitt som lever på overflaten av sin vert, dvs. i huden. Et eksempel er skabbmidden.