En ektoparasitt er en parasitt som lever på overflaten av sin vert, det vil si i huden. Et eksempel er skabbmidden.