Endokardial, som har med hjertets indre lag (endokard) å gjøre.