Endoteliom, meget sjelden type svulst som utvikles fra endotelceller i blod- og lymfekar.