Enkelkontrast, bruk av et røntgenkontrastmiddel for å fylle et hulorgan som røntgenundersøkes. Se også dobbelkontrast og bariumundersøkelser.