Bariumundersøkelser, røntgenundersøkelser der bariumsulfatsuspensjon alene eller i kombinasjon med luft eller vann brukes som kontrastmiddel. Se bariumsulfat.