Enterocele, brokk der tarmen poser ut gjennom en defekt i bukveggen.