Epistrofeus, eldre betegnelse på tappvirvelen (2. halsvirvel), se axis.