Epistrofeus, eldre, gresk-latinsk betegnelse på tappvirvelen (2. halsvirvel), se axis.