Ergometri er måling av utført arbeid. Ergometri gjøres ved hjelp av et dynamometer.