Erytroleukemi, en type akutt leukemi. Sykdommen er karakterisert ved at man i tillegg til å påvise klart økt antall av de mest umodne cellene som tilhører granulocytopoiesen i benmargen, også finner et betydelig antall forstadier til erytrocytter (erytroblaster), ofte med abnormt utseende.