Erytroblaster er umodne, røde blodceller med kjerne som normalt bare finnes i beinmargen, men som ved visse sykdommer (for eksempel alvorlig anemi) kan forekomme i blodet.