Granulopoiese, granulocytopoiese, danning av granulocytter. Granulopoiesen betegner prosessen hvor granulocyttene differensieres og modnes, før de frigjøres fra benmargen ut i blodet.