Fødeinstitusjoner i Norge er delt inn i tre nivåer: fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk. I tillegg er det planlagte hjemmefødsler.

Helsedirektoratet anbefaler at de regionale helseforetakene legger til rette for et differensiert fødetilbud. Differensiert omsorg betyr at kvinnene skal ha mulighet til å velge fødested, og at de skal bli selektert til det fødestedet som passer best. Det vil si at friske kvinner uten risikofaktorer kan føde ved alle typer institusjoner, eller føde hjemme, mens kvinner med komplikasjoner eller risikofaktorer anbefales å føde ved fødeavdeling eller kvinneklinikk. I Norge skiller vi mellom fødeavdeling og kvinneklinikk, men i internasjonal litteratur finnes det ikke et slikt skille. Betegnelsen for begge typer avdelinger på engelsk er «obstetric units».

Mange kvinner bor på steder der det bare er ett fødetilbud, og har derfor ikke reell mulighet til å velge fødested.

Kvinneklinikk

Kvinneklinikker er vanligvis de største institusjonene. Det er ingen nedre grense for hvor mange fødsler de skal håndtere årlig, men vanligvis er det minst 1500. De har ansvar både for friske fødende og fødende med risiko for komplikasjoner. Kvinneklinikker skal ha spesialkompetanse innen fødselshjelp, avansert fosterovervåking og diagnostikk, tilgang til kompetanse i nyfødtmedisin og andre relevante spesialiteter i sykehuset, og tilgang til psykososial kompetanse til de foreldrene som trenger det. Det skal være regelmessig undervisning for jordmødre og leger om fosterovervåking og andre emner. Kvinneklinikker bør ha forskningskompetanse og drive aktiv forskning som en del av kontinuerlig oppdatering av kunnskap. Både jordmødre og leger bør forske.

Det er 17 kvinneklinikker i Norge i dag.

 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 • Nordlandssykehuset, Bodø
 • St. Olavs hospital, Trondheim
 • Ålesund sjukehus
 • Haukeland universitetssykehus
 • Haugesund sjukehus
 • Førde sentralsjukehus
 • Sykehuset Innlandet, Lillehammer
 • Akershus universitetssykehus, Lørenskog
 • Oslo Universitetssykehus, Ullevål
 • Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Drammen sykehus
 • Sykehuset Østfold, Kalnes
 • Sykehuset Vestfold, Tønsberg
 • Sykehuset Telemark, Skien
 • Sørlandet sykehus, Kristiansand
 • Stavanger universitetssjukehus

Fødeavdeling

Fødeavdelingene varierer i størrelse, fra knapt 200 til over 1000 fødsler i året. De skal ivareta både friske kvinner og kvinner med moderat risiko, avhengig av kompetanse og om det er barneavdeling ved sykehuset. Fødeavdelinger skal hovedsakelig bemannes av fast ansatte jordmødre og gynekologer. Det skal alltid være jordmor til stede og gynekolog i døgnvakt. Det skal være regelmessig undervisning for jordmødre og leger om fosterovervåking og andre emner.

Det er 22 fødeavdelinger i Norge i dag:

 • Finnmarkssykehuset, Kirkenes
 • Finnmarkssykehuset, Hammerfest
 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad
 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik
 • Nordlandssykehuset, Vesterålen
 • Helgelandssykehuset, Mo i Rana
 • Helgelandssykehuset, Sandnessjøen
 • Sykehuset Namsos
 • Sykehuset Levanger
 • Kristiansund sykehus
 • Volda sjukehus
 • Molde sjukehus
 • Stord sjukehus
 • Voss sjukehus
 • Sørlandet sykehus, Flekkefjord
 • Sørlandet sykehus, Arendal
 • Kongsberg sykehus
 • Ringerike sykehus
 • Sykehuset Innlandet, Gjøvik
 • Sykehuset Innlandet, Elverum
 • Akershus universitetssykehus, Kongsvinger
 • Bærum sykehus

Fødestue

Det er to typer fødestuer i Norge. De er enten plassert i et sykehus, og i tilslutning til en kvinneklinikk, eller med en geografisk avstand til nærmestes sykehus med fødeavdeling eller kvinneklinikk. Disse avdelingene er for friske fødende og hvor man forventer en normal og ukomplisert fødsel. Avdelingene er bemannet med jordmødre og noen ganger barnepleiere. Kvinnene velger selv om de vil føde ved en fødestue, og det tilbys ikke epiduralbedøvelse eller avansert fosterovervåking. Dersom det oppstår komplikasjoner eller behov for mer overvåking eller spesielle tiltak, blir kvinnen overflyttet til en fødeavdeling eller kvinneklinikk. Fast ansatte jordmødre bør utgjøre hoveddelen av bemanningen, og det bør være regelmessig undervisning og ferdighetstrening i akutte prosedyrer.

I dag er det tre fødestuer i sykehus, og seks fødestuer med geografisk avstand til nærmeste sykehus. Avstanden til nærmeste sykehus varierer fra 90 til 190 kilometer.

Fødestuer i sykehus:

 • Stavanger universitetssykehus, Fødeloftet
 • Haukeland universitetssykehus, Storken
 • St. Olavs hospital, St. Olavs fødestue

Fødestuer med geografisk avstand til nærmeste sykehus med fødeavdeling eller kvinneklinikk:

 • Finnmarkssykehuset, Fødestua i Alta
 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Sonjatun fødestue
 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Finnsnes fødestue
 • Nordlandssykehuset Lofoten, Gravdal
 • Helgelandssykehuset, Brønnøy fødestue
 • Sykehuset Innlandet, Tynset fødestue

Hjemmefødsel

Friske kvinner som er ved termin og forventer en ukomplisert fødsel, kan anbefales å føde hjemme dersom de ønsker det. Foreløpig organiserer ikke helsemyndighetene fødselshjelp ved hjemmefødsel, og den gravide må selv gjøre avtale med jordmor. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) dekker deler av utgiftene, og kvinnen må selv betale jordmor for vaktberedskap og transport. Jordmor som bistår ved hjemmefødsel, bør inngå samarbeidsavtale med fødeinstitusjon for å sikre et godt samarbeid i tilfelle kvinnen eller barnet trenger overflytting til sykehus. Fødeinstitusjoner bør legge til rette for et godt samarbeid med jordmødre som bistår ved hjemmefødsler.

I 2023 var det 139 planlagte hjemmefødsler årlig i Norge.

Les mer i Store norske leksikon

Ekstern lenke

Fødselsomsorgen. Nasjonal faglig retningslinje

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg