Fantomlem, et illusjonslem; etter amputering kan det oppstå en følelse av at lemmet er i behold, noe som skyldes irritasjon av nerveendene i den delen som er igjen.