Feilbehandling, brukes ofte som karakteristikk på avvik fra det som i fagkretser ansees for en forsvarlig eller god standard i forbindelse med (unnlatt) behandling, herunder utredning, diagnostisering og pleie. Feilbehandling innebærer ofte at noen har gjort noe uaktsomt, men uttrykket brukes også når det er gjort mindre feil som ikke kan regnes som uaktsomme. Se også forsvarlighet.